ШУТИС, ЭХС-ийн Оюутнуудын дунд зохион байгуулах видео контентийн уралдааны удирдамж
battumur