Жамбалсамбуу


Овог: Цамба

Нэр: Жамбалсамбуу

Төгссөн сургууль: 1973 ондЗХУ-ынКиев хотын Политехникийн Дээд Сургууль

Эрдмийн зэрэг, цол: Дэд профессор

Судалгааны ажлын чиглэл: Дулааны хэмжил хэмжүүрийн нарийвчлал, Дулааны тоног төхөөрөмжийн автоматжуулалтын оновчлол

Э-Мэйл хаяг: jambalsambuu@yahoo.com

БУСАД ЦЭСҮҮД