Баттогтох

Овог: Загд

Нэр: Баттогтох

Эрдмийн зэрэг цол: Доктор (Ph.D)

2013 онд“ДЦС-ын үнсний тархалтыг цацраг идэвхт бодисын түвшингээр тодорхойлох аргачлал боловсруулах судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.

Төгссөн сургууль: Политехникийн Дээд Сургууль

Э-Мэйл хаяг: battogtokh@must.edu.mn

 

 

БУСАД ЦЭСҮҮД