ЭХС-ийн Цахилгаан хангамж клуб ажиллаж эхэллээ

ШУТИС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийг Цахилгаан хангамж клубуудийн үйл ажиллагааг явууллаа.  Үүнд:

  1. Инженер дизайны клуб
  2. Япон хэлний клуб
  3. Англи хэлний клуб
  4. Герман хэлний клуб тус тус хилээллээ.

Инженер дизайн клуб нь: Оюутнуудыг өөрсдийн сурч мэдсэн мэдлэгээ ашиглан гарын доорх материалуудыг хэрэглэж, багаж техниктэй болж ашиглаж сурах, хэрэгцээтэй зүйлсээ зохион бүтээх,

Хэлний клубууд нь: Мэргэжлийн гадаад хэлний мэдлэгийг  нь дээшлүүлэх зорилготой дараах бүрэлдхүүнтэй байгууллаа.

Удирдсан: ЭХС-ийн ЦИС-ийн профессор  .....................................Б.Сэргэлэн

Инженерийн дизайны клубын ахлагч.............................Г.Батбуян M.TD13D018

Англи хэлний клубын ахлагч...........................................Ц.Зэлмэ M.TD13D034

Япон хэлний клубын ахлагч............................................Ж.Батчимэг M.TD13D003

Герман хэлний клубын ахлагч........................................Б.Золбаяр M.TD12D010

Цахилгаан хангамж клубууд нь гишүүдийн хамт гадаадын их дээд сургуулиудын туршилгаар оюутны сургалтын үр дүнг сайжруулах зорилгоор үйл ажиллагаагаа 2016.10 сараас албан ёсоор эхлүүлсэн бөгөөд оюутнуудын чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй байлгах, сурах дадал чадварыг олгох чиглэлээр сайн дурын үндсэн дээр явагдаж  байна.

Клубуудын  үйл ажиллагааг Удирдсан Багшдаа тайлангаа танилцуулж байна.  /өрөө 2-18/

Клубуудийн : Ахлагч нар болон гишүүдийн хамтдаа байна.  /өрөө 2-18/

Оюутан та бүгдийн сургалтын амжилтанд манай клубуудын зорилго болох бие дааж суралцах , хамтран багаар ажиллах чадвар ихээхэн нэмэр болно гэдэгт найдаж байна.

 

 

Боловсруулсан : Клуб удирдсан Багш Доктор, дэд проф. Б.Сэргэлэн

Клубуудийн ахлагч нар:   Г.Батбуян, Ж.Батчимэг, Б.Золбаяр, Ц.Зэлмэ.

 

 

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.