Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр:

Магадлан итгэмжлүүлэхээр ажиллаж буй хөтөлбөр:

Хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэлээр итгэмжлүүлэхээр ажиллаж буй хөтөлбөр:

  • D071314 Цахилгаан электроник, Бакалаврын хөтөлбөр
MENU