Д.Чимэдсүрэн

Овог: Дамдинсүрэн

Нэр:  Чимэдсүрэн 

Албан тушаал:  Ахлах багш

Төгссөн сургууль:  

1995 онд, Дарханн Техникийн Дээд Сургууль, Дулааны цахилгаан станцын ашиглалт мэргэжлээр Бакалаврын зэрэг,

1998 онд,ТИС Техникийн ухааны Магистр,

Эрдмийн зэрэг, цол: Техникийн ухааны доктор (Ph.D), 2017 он

 Судалгааны чиглэл: ДЦС-уудад ажиллаж байгаа  уурын турбинуудын хооронд ачааллыг ашигтайгаар хуваарилах, дулаанжуулалтын турбинуудын үр ашигийг дээшлүүлэх боломжийн судалгаа 

 Email хаяг: chimed@must.edu.mn