Захирлын зөвлөл

Захиралын зөвлөлийн гишүүд:

      Захирал, доктор, профессор  Ч. Мангалжалав

      Дэд захирал, доктор,  дэд профессор Д. Өлзий-Oрших

      Доктор,  дэд профессор Б. Бат-Эрдэнэ

      Доктор, дэд профессор  Ш. Гантөмөр

      Доктор,  профессор Ч. Нацагдорж

      Доктор, дэд профессор Д.Цэрэндолгор

      Ахлах багш Ж.Намдагсамба

      Ахлах ня-бо Г.Саранцэцэг

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.