Санхүүгийн алба

Санхүүгийн алба нь оюутан суралцагсдын суралцах орчинг  анги кабинетын ашиглалтыг сайжруулах,

сургалтын материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах,  шинээр лаборатори байгуулах, шаардлагатай

тоног төхөөрөмжөөр тоноглох, сургалт дадлагын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, интернетийн харилцаа холбоог

өргөтгөх  багш, ажилтнуудын ажлын байрны  нөхцлийг  сайжруулах, тэднийг гадаад дотоодын мэргэжил

дээшлүүлэх курс, семинарт явуулах,  нийгмийн асуудлын тодорхой хэсгийг шийдвэрлэх зэрэгт сургуулийн

санхүүг зохистой зөв зарцуулж, санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн ажлуудыг хийхэд үндсэн ажлаа

чиглүүлэн ажиллаж байна.

Ахлах нягтлан бодогч:
Мэргэшсэн нягтлан бодогч, магистр /M.Sc/  Г.Саранцэцэг 
И-майл хаяг: saraa_g2000@yahoo.com
Харилцах утас: 324590-2804
Хаяг: ШУТИС-ийн 2-р байр 626 тоот өрөө

Тооцооны нягтлан бодогч: Магистр Ч.Ундармаа
И-майл хаяг: undaraa@must.edu.mn
Харилцах утас: 324590-2804
Хаяг: ШУТИС-ийн 2-р байр 626 тоот өрөө

Аж ахуйн дарга: Л.Ганболд
И-майл хаяг: ambaga_999999@yahoo.com
Харилцах утас: 324590-2804
Хаяг: ШУТИС-ийн 2-р байр 626 тоот өрөө

Кассын нярав Н.Алтанхуяг

И-майл хаяг: aaltan51@yahoo.com
Харилцах утас: 324530-2007
Хаяг:ШУТИС-ийн 2-р байр 1 давхарт

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.