Оюутны клубүүд, оюутанд чиглэсэн үйл ажиллагаа

Цахилгаан техникийн салбараас дараах оюутны клубүүдийг ажиллуулж, оюутан залуучуудтай идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. 

Оюутны клубүүд (холбоос дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу):