Эрчим хүчний эх үүсвэр, хүрээлэн буй орчны судалгааны төв

Төвийн нэр: Эрчим хүчний эх үүсвэр, хүрээлэн буй орчны судалгааны төв

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: Эрчим хүчний эх үүсвэрийг байгальд ээлтэйгээр ашиглах судалгаа

Төвийн захирал: Халтар Энхжаргал

Үүсгэн байгуулсан өдөр: 2005 оны 11 сарын 15

ШУТИС-ийн ректорын тушаал: 2015 оны 07 сарын 07-ны өдрийн А/162 тоот тушаал