ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛ

 Оюутны Зөвлөлийн эрхэм зорилго:

ЭХС-ийн нийт оюутнуудын төлөөллөөс бүрдэх бөгөөд оюутан суралцагчдын нийтлэг эрх ашгийг хамгаалан, амжилттай суралцах нөхцлийг нь бүрдүүлэхийг үйл ажиллагааны гол чиглэлээ болгон сургуулийн эрхэм зорилгод нийцүүлэн ажиллаж инженерийг бэлтгэн гаргах үйлст чухал хүчин болон ажиллана.

2017-2018 оны ОЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт:

     ЭХС-ийн Оюутны Зөвлөл нь удирдах зөвлөл болон идэвхтэн 37гишүүнээс бүрддэг.

ЭХС-ийн Оюутны Зөвлөлийн дарга: О.Төгсжаргал

Дэд дарга: А.Одбаяр

Нарийн бичиг: Э.Сумъяабаяр

Олон Нийттэй Харилцах Албаны Менежер: Э.Золжаргал

Эрдэм Шинжилгээ Технологийн Албаны Менежер: Д.Ерөөлт

Соёл Хүмүүжлийн Албаны Менежер: С.Ган-Эрдэнэ