Оюутны Зөвлөлийн эрхэм зорилго:

ЭХС-ийн нийт оюутнуудын төлөөллөөс бүрдэх бөгөөд оюутан суралцагчдын нийтлэг эрх ашгийг хамгаалан, амжилттай суралцах нөхцлийг нь бүрдүүлэхийг үйл ажиллагааны гол чиглэлээ болгон сургуулийн эрхэм зорилгод нийцүүлэн ажиллаж инженерийг бэлтгэн гаргах үйлст чухал хүчин болон ажиллана.

2013-2015 оны ОЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт:

          ЭХС-ийн Оюутны Зөвлөл нь удирдах зөвлөл болон идэвхтэн 20 гишүүнээс бүрддэг.

ЭХС-ийн Оюутны Зөвлөлийн дарга: Э.Мөнхсүлд

Дэд дарга: Э.Билгүүн

Нарийн бичиг: О.Тодгэрэл

Олон Нийттэй Харилцах Албаны Менежер: Б.Чинсэтгэл

Эрдэм Шинжилгээ Технологийн Албаны Менежер: Г.Идэр

Урлаг Спорт Соёл Хүмүүжлийн Албаны Менежер: Д.Солонго

 

 

 

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.