Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөлийн үүрэг.

     Эрчим хүчний сургуулийн эрдмийн зөвлөл нь ШУТИС-ийн бодлого, хөтөлбөрийн хүрээнд тус сургуулийн сургалт, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, хөгжүүлэх чиглэл, бодлого, зорилтыг тодорхойлох, түүний явц, үр дүнг хэлэлцэж санал, дүгнэлт, зөвлөмж, шийдвэр гаргах, гарсан шийдвэрийг үндэслэн удирдлагад чиглэл өгөх мөн ШУТИС-ийн эрдмийн зөвлөлд санал оруулах үүрэгтэй.

 • Ерөнхий үйл ажиллагааны хүрээнд:
  • Сургуулийн хэтийн болон ойрын төлөвийг тодорхойлох,
  • Нийт багш, ажилтан, оюутнуудын баримтлах дотоод дүрэм журмыг хэлэлцэн батлах,
  • ШУТИС-ийн Профессор, дэд профессор цолд нэр дэвшигчийг хэлэлцэх,
  • ШУТИС-ийн хүндэт профессор цолд нэр дэвшигчийг хэлэлцэх,
  • Санхүүгийн жилийн төсвийг батлах
 • Сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд:
  • Сургалттай холбоотой бүхий л асуудалд дүгнэлт өгөх,
  • Сургалтын хичээлийн хөтөлбөрүүдэд хяналт тавих,
  • Сургалтын төлөвлөгөөнд хяналт тавих,
  • Шинээр мэргэжил нэхэх, хасах,
 • Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны хүрээнд:
  • Сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажлын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойл,
  • Сургуулийн хэмжээнд хийгдэж буй гэрээт ажлуудад хяналт тавих,
  • Сургуулиас эрхлэн гаргах ном, сурах бичиг, гарын авлагад хяналт тавих,
  • Сургуулийн бүрэлдэхүүний салбар, тэнхим, профессорын баг зэрэг судалгааны бусад нэгжүүдэд хяналт тавих, байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах асуудлыг хэлэлцэж, санал оруулах,
  • Докторантын ажлын хэлэлцүүлэг хийх.

 

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдхүүн

Эрдмийн зөвлөлийн дарга –Б.Бат-Эрдэнэ /Захирал, доктор (Рh.D), профессор/

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга – Д.Үлэмж /ЭНБД, доктор (Рh.D)/

     ГИШҮҮД:

             Сургалт, чанарын албаны дарга, доктор (Рh.D), дэд профессор Ч.Улам-Оргил

             Академич, доктор (Sс.D), профессор С.Батмөнх

             Академич, доктор (Sc.D), профессор Д.Содномдорж

             Академич, доктор (Sс.D), профессор Х.Энхжаргал

             ЦИС-ын эрхлэгч, Доктор (Рh.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр

             АТС-ын эрхлэгч, Доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Цэрэндолгор

             ЦТС-ын эрхлэгч, доктор (Рh.D), дэд профессор Бя.Бат-Эрдэнэ 

             Захиргаа хүний нөөцийн газрын дарга, доктор (Рh.D), дэд профессор Ж.Арслан

             Доктор (Рh.D), профессор Б.Сэргэлэн

             Доктор (Рh.D), дэд профессор Б.Пүрэвсүрэн

              Доктор (Ph.D), дэд процессор Х.Сарангэрэл

             Доктор (Рh.D) А.Түмэнбаяр

             Доктор (Рh.D) П.Бямбацогт  

             Доктор (Рh.D) Д.Пүрэвдаш

             Доктор (Рh.D) О.Бавуудорж

             Доктор (Рh.D) Б.Нямбаяр

             Доктор (Рh.D) Т.Батгэрэл