ОЗ-ийн Дотоод ажил

Эрчим Хүчний Сургуулийн Оюутны Зөвлөлөөс 2018-2019 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд хийсэн үйл ажиллагаа

Зохион байгуулсан үйл ажиллагаа:

 1. ЭХС-ийн “Улаанбаатар цахим карт ”-ны захиалга /2018.09сар/                 
 2. ЭХС-ийн “Танилцах Аялал ”/2018.09.15/
 3. ЭХС-ийн “Элсэгчдын Аварга” шалгаруулах 4 төрөлт тэмцээн /2018.09.21-22/
 4. Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн “Элсэгчдийн Аварга”    /10сарын15-19/
 5. Эрчим Хүчний Сургуулийн  “Намрын Тэргүүн ”/10сарын19-28/
 6. Эрчим Хүчний Сургуулийн  “Танин Мэдэхүйн АХА ” тэмцээн /2018.10сарын23/                 
 7. Эрчим Хүчний Сургуулийн  “SPELLING BEE”/2018.10.25/
 8. Эрчим Хүчний Сургуулийн  “Уран илтгэл”-ийн тэмцээн/10сарын26/
 9. Эрчим Хүчний Сургуулийн “Урлагийн Их Наадам”/2018.11.01/                 
 10. Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн 60 жилийн ойг угтан зохион    байгуулсан  “Нэгдсэн Намрын Тэргүүн шалгаруулах 6 төрөлт тэмцээн”/2018.11.05-19нд/
 11. Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн оюутны зөвлөлүүд болон оюутны холбоо хооронд зохион байгуулагдсан “БИД НЭГ ХАМТ ОЛОН”  нөхөрсөг тэмцээн /2018.11.25/
 12. Цахилгаан Техникийн Онол -II Мэргэжилийн хичээлийн олимпиад \2018.11.29\
 13. Эрчим Хүчний Сургуулийн шинэ жил \2018.12.15\