Нийгмийн хариуцлага

ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх 5 чиглэлийн нэг нь нийгмийн хариуцлага юм. 
Зорилго: Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан  манлайлагч их сургууль болно.
 

Зорил​тууд Хэрэгжүүлэх стратеги Явцын хэмжих үзүүлэлт
1. Иргэний боловсрол, шинжлэх ухааны соён гэгээрэлд хувь нэмэр оруулна. ШУТИС-ийн нийгмийн хариуцлагын бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэний боловсролыг дэмжих, шинжлэх ухаан, технологийн ололтыг нийтэд түгээх үйл ажиллагаа явуулна.

 

Нийгэм рүү чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр, бүтээлч ажлын тоо

Суралцагчдын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, уралдаан тэмцээнээс хүртсэн шагналын тоо

Нийт зардалд урлаг, соёл, соёлын өв хамгаалалтын зардлын эзлэх хувь


 

Нийгэмд ШУТИС-ийн нэр хүндийг өсгөх ажил, бүтээлийг дэмжинэ.
Тогтвортой хөгжил, байгаль орчинд ээлтэй ногоон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.
Сургуулиас гадуурх урлаг, соёл, соёлын өвийг хамгаалах үйл ажиллагааг дэмжин, зохион байгуулна.
2. Эрх тэгш хүртээмжтэй боловсролын үйлчилгээг үзүүлнэ. Сургуулиас гадуурх урлаг, соёл, соёлын өвийг хамгаалах үйл ажиллагааг дэмжин, зохион байгуулна. Төгсөгчдийн үргэлжлүүлэн суралцах байдал

Амьжиргааны түвшнээс доогуур орлоготой өрхөөс суралцаж буй оюутны эзлэх хувь

Суралцагчдын хүйсийн харьцаа 
Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доош, эмзэг бүлгийн гэр бүлийн элсэгч, суралцагчдад дэмжлэг үзүүлнэ.
Суралцагчдын хүйсийн тэнцвэрт харьцааг эрх тэгш, зохистой хэмжээнд байлгана.
Багш, ажилтан, суралцагчдад шаардлагатай хэл, соёл, сэтгэл зүйн болон бусад дэмжлэгийг үзүүлнэ.
3.

 

 

Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дорвитой хувь оруулна.

 

Нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй сургалт, семинар явуулж зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ.
 
 
Оюутны клуб, байгууллагын тоо

Оюутны байрны багтаамж шинээр элсэгчдийг бүрэн хамруулах боломжтой байх, 

Нийт орлогод эзлэх нийгмийн хариуцлагын зардлын хувь,

Сайн санааны тусламж
Багш, ажилтан, суралцагчдын хүмүүнлэгийн, сайн дурын санал санаачлагыг дэмжинэ.
Сургууль – Суралцагч - Эцэг эх болон Сургууль - Ажил олгогч -Төгсөгчдийн гурван талт харилцааг дэмжинэ.
Тулгамдсан асуудлаар бодлогын судалгааны салбар дундын төвийг байгуулж хөгжүүлэх тинк танкуудыг төвлөрүүлнэ.
Суралцагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх судалгаанд үндэслэсэн нэгдсэн бодлого гаргаж хэрэгжүүлнэ.
Төгсөгчдийг хөдөө, орон нутагт ажиллаж хөдөлмөрлөхөд зуучилна.
4. Мэргэжлийн үйлчилгээний хүртээмж, нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. ЕБС-ийн сургалтын чанарыг сайжруулахад хамтарч ажиллана. Мэргэжлийн үйлчилгээний гэрээ,

Мэргэжлийн үйлчилгээний сэтгэл ханамжийн үнэлгээ
Ажил, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх чиг үүрэг бүхий бүтцийг байгуулж, хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбоотой мэдээллийн санд холбогдоно.
Стандарт, норм, норматив, дүрэм, аргачлалыг ашиглах талаар ААН, иргэдэд зөвлөх Төрийн болон ТББ, ШУТИС-ийн хамтарсан мэргэжлийн үйлчилгээний дундын төв байгуулна.
Бодлого, эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээг хүргэх, бүртгэх, хамтран ажиллах дэд бүтцийг хөгжүүлж үнэлнэ.
Олон улсын стандарт, норм нормативтай холбоотой мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ.

МЭДЭГДЭЛ: ШУТИС-ийн нийт профессор багш, ажилтнууд, оюутан суралцагчдын анхааралд

Нийтэлсэн: 2020-01-28 00:00:00

Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт явагдах гэж байна.

Нийтэлсэн: 2019-10-17 00:00:00

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2019-10-29 00:00:00

Монхорус интернэшнл ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Эрчим хүчний салбарын залуу боловсон хүчинг дэмжин амжилттай суралцаж буй шилдэг оюутан залууст жил бүр уламжлал болгон олгодог тэтгэлгийн 2021-2022 оны хөтөлбөрийг зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2021-09-09 00:00:00

Оюу Толгой ХХК-ийн дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2018-09-23 00:00:00

Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалтын бүртгэл эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2018-09-25 00:00:00

“Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтанд програмчлагдах логик контроллёр (ПЛК) хэрэглэх” сэдэвт хоёрдахь шатны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Нийтэлсэн: 2018-10-28 00:00:00

Мэргэжлийн зэрэг олгох, сунгах сургалт эхлэх гэж байна.

Нийтэлсэн: 2019-02-10 00:00:00

ЭХС 2019-2020 оны хичээлийн жилийн Оройн ангид бүртгэл явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2019-09-06 00:00:00

ЭХС 2019-2020 оны хичээлийн жилийн Эчнээ ангийн бүртгэл явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2019-09-23 00:00:00

Эчнээ сургалтанд элсэлт авна

Нийтэлсэн: 2018-09-12 00:00:00

ИЭК-Монгол ХХК-ийн нэрэмжит "ОЮУТАНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР" 2019-2020

Нийтэлсэн: 2019-09-03 00:00:00

МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХАМТАРСАН ОНОЛ-ПРАКТИКИЙН XIII ДАХЬ УДААГИЙН СЕМИНАРЫН УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2018-09-09 00:00:00

ШУТИС төгсөгчдийн анхааралд

Нийтэлсэн: 2018-05-13 00:00:00

“ДУЛААН ТЕХНИК-2018” олимпиадын удирдамж

Нийтэлсэн: 2018-11-15 00:00:00

“ҮЙЛДВЭРИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ”-ийн Улсын V олимпиад зохион байгуулах тухай

Нийтэлсэн: 2018-03-22 00:00:00

Эрчим Хүчний Сургуулийн доктор, магистр, бакалавр оюутнуудын “УХААЛАГ ЭРЧИМ ХҮЧ-ОЮУТНЫ ОРОЛЦОО” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын зар

Нийтэлсэн: 2019-02-24 00:00:00

"Эрчим хүчний салбарын хөгжил, шинэ техник технологи, эрчим хүчний хэмнэлт" сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын илтгэлийн уралдааны удирдамж

Нийтэлсэн: 2018-03-21 00:00:00

“Зөвлөх инженер”-ийн зэрэг горилох сургалтад сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2018-03-05 00:00:00

Уралын холбооны их сургуулийн доктор (Ph.D) , профессор Аронсон Константин Эрленович лекц уншина.

Нийтэлсэн: 2018-02-26 00:00:00

Эрчим хүчний салбарын тэргүүлэх, мэргэшсэн төсөвчний мэргэшлийн зэрэг олгох, ахиулах, сунгах сургалт эхлэх гэж байна.

Нийтэлсэн: 2018-02-20 00:00:00

МЭИ-сургуулийн магистр, докторын ангид элсэхийг хүсэгчидэд

Нийтэлсэн: 2018-02-19 00:00:00

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Нийтэлсэн: 2017-12-25 00:00:00

Ахмад багшаар лекц уншуулах тухай

Нийтэлсэн: 2017-11-20 00:00:00

"Био анагаахын хэрэглээнд зориулагдсан цахилгаан соронзон шинж чанар бүхий Роботын хөдөлгөөний удирдлагын систем" сэдэвт сетминарт хүрэлцэн ирэхийг урья.

Нийтэлсэн: 2017-10-26 00:00:00

"БНЧУ-ын их дээд сургуульд суралцах гадаад оюутны чех хэлний бэлтгэлийн тухай" сэдэвт лекц тавигдах гэж байна.

Нийтэлсэн: 2017-10-09 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.