ШУТИС- ЭХС-ийн нэрэмжит “Цахилгаан техникийн үндэс” хичээлийн УЛСЫН НЭЭЛТТЭЙ олимпиадын удирдамж
ganbii

ШУТИС- ЭХС-ийн нэрэмжит “Цахилгаан техникийн үндэс” хичээлийн УЛСЫН НЭЭЛТТЭЙ олимпиадын удирдамж

ТАТАЖ АВАХ