Эрчим хүчний сургуулийн эрдэмтэн судлаачдын танилцуулга өдөрлөг 2024-05-16нд болж өнгөрлөө
battumur

    Тус өдөрлөг арга хэмжээ нь эрчим хүчний сургуульд ажиллаж буй шинээр докторын зэрэг хамгаалсан эрдэмтэн багш нарын судалгааны ажлын танилцуулгыг сонсох, түгээн дэлгэрүүлэх мөн Эрчим хүчний сургуулийн эрдэмтэн багш нарын хэвлэгдэн гарсан эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдээр постер үзэсгэлэн аргахын зэрэгцээ Эрчим хүчний сургуулийн эрдэмтэн багш нарын судалгааны чиглэл, бүтээлийг сурталчлан таниулах зорилготой юм.

   

                      Доктор (Ph.D) Э.Байгаль                                                         Доктор (Ph.D)  Б.Түвшинбаяр

   

                            Доктор (Ph.D)  Б.Энх-Амгалан                                                       Доктор (Ph.D)  Ж.Ням

Цахилгаан инженерийн салбарын багш Э.Байгаль Доктор (Ph.D), Ж.Ням Доктор (Ph.D), Цахилгаан техникийн салбарын ахлах багш Б.Энх-Амгалан Доктор (Ph.D), багш Б.Түвшинбаяр Доктор (Ph.D) нар өөрсдийн эрдэм судалгааны ажилаа танилцууллаа.

БХБ-с зохион байгуулав.