Сарангэрэл

Овог:  Хаянхярваа

Нэр: Сарангэрэл         

Албан тушаал:  Шинэ Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Салбарын проф

Боловсрол: 

Доктор (Ph.D),  Биомолекулар инженер, Токиогийн Технологийн Их Сургууль, Япон Улс (2009)

Сэдэв:“Improvement of Open-Circuit Voltages of Organic Photovoltaic Cells”, “Органик нарны зайн нээлттэй хэлхээний хүчдлийг ихэсгэх судалгаа

Магистр, Цахилгаан системийн автоматжуулалт, ТИС, ЭХИС, Монгол улс, (2000) 

Сэдэв:“ ЭХС-ийн аваарын горимын параметрийг бүртгэх ба боловсруулах

Бакавар, Цахилгаан системийн автоматжуулалт,  ТИС, ЭХИС, Монгол улс, (1998)

Сэдэв:“Диспетчерийн удирдлагын мэдээллийн бааз байгуулах асуудал

Судалгааны ажлын чиглэл: Сэргээгдэх эрчим хүч, нарны зайн технологи, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, түүнд нөлөлөөлөх хүчин зүйл, сэргээгдэх эрчим хүчний хяналт, удирдлагын систем, хувиргуурын төхөөрөмж

Майл хаяг:   sarangerel@must.edu.mnsarangerel_555@yahoo.com