Б.Баттөр

 Овог: Буян

Нэр: Баттөр

Албан тушаал: Ахлах багш

Төгссөн сургууль: ШУТИС – Эрчим хүчний инженерийн сургууль

Эрдмийн зэрэг, цол: Техникийн ухааны магистр, 2005 он

2016 онд  “Шинэчлэлийн БКЗ-220-110 зуухны ТЭЗҮ-ийн харьцуулсан судалгаа” сэдвээр механик инженерийн магистрын зэрэг хамгаалсан.

Судалгааны чиглэл: ДЦС-ын ашиглалт, түүний үр ашгийг дээшлүүлэх, Уур хийн турбинт ДЦС-ын судалгаа, тооцоо боловсруулалт

 Э-Мэйл хаяг: battur992001@must.edu.mn