Х.Энхжаргал

Овог: Халтар

Нэр: Энхжаргал

Төгссөн сургууль: Монгол улсын их сургууль

Эрдмийн зэрэг цол: Академич, док. (Sc.D), профессор, Монгол улсын зөвлөх инженер, ШУА-ын жинхэнэ гишүүн, Сургалт-оюутны асуудал эрхэлсэн дэд захирал

2012 онд ОХУ-ын ШУА-ийн сибирийн салбарын Эрчим хүчний системийн судалгааны хүрээлэнд “Разработка научных основ создания экологически чистой угольной ТЭС на принципе мультикомплекса, обеспечивающей интеграцию электроэнергетической системы Монголии” сэдвээр Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D)-ын зэргийг хамгаалсан.

Э-Мэйл хаяг: enkhjargal@must.edu.mn

БУСАД ЦЭСҮҮД