ШУТИС ЭХС-ийн Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдлээ.
battumur

   Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн дэргэдэх Инженерчлэл, Инженерийн Үйлдвэрлэлийн чиглэлийн хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх комиссын 2024 оны 3-р сарын 26-ны №2024/071-04 тоот тогтоолыг үндэслэн  2024 оны 4 сарын 10 өдөр  ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт”  бакалаврын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзэж 5 жилээр магадлан итгэмжилсэн гэрчилгээ гардан авлаа.